naslovnica restauracija oplemenjivanje metala zlatarstvo projekti o meni linkovi

O meni


Ivan


aod

Rođen sam 1976. godine u Zagrebu. Po završetku osnovne škole u Parizu upisujem Školu za primijenjenu umjetnost i dizajn u Zagrebu (Odjel metala), gdje sam 1995. i maturirao u klasi profesora Hrvoja Ljubića, stekavši zvanje dizajnera metala. Od tada do danas intenzivno razvijam struku baveći se zlatarstvom i izradom nakita te restauracijom uglavnom metalnih predmeta i umjetnina.

Po završetku Škole za primijenjenu umjetnost i dizajn dvije godine volontiram u Muzeju za umjetnost i obrt izučavajući restauraciju metalnih predmeta te se tako upoznajem s djelatnostima struke i stječem osnovna znanja nužna za daljnji razvoj. Od 1996. do kraja 1998. radim u zlatarskim radionicama "Križek" i "Albit", gdje sam naučio većinu zlatarskih tehnika koje prate proizvodnju nakita, štancanog i lijevanog tipa. Od 1999. do 2011. godine stalno sam zaposlen u Arheološkom muzeju u Zagrebu na poslovima restauracije i konzervacije arheologije, a istovremeno surađujem i s drugim srodnim institucijama poput Dubrovačkih muzeja, Crkve Gospe od Milosrđa u Dubrovniku na Zbirci zavjetnih darova i sl.

Zbog nemogućnosti daljnjega obrazovanja u području restauracije i konzervacije arheološkoga metala u Hrvatskoj i velike želje za usavršavanjem Arheološki mi je muzej u razdoblju od 2000. do 2001. omogućio višemjesečnu specijalizaciju u konzervatorsko-restauratorskoj struci u jednoj od najpoznatijih i najboljih ustanova za konzervaciju i restauraciju prvenstveno arheološkog materijala u Europi, u Römisch-Germanisches Zentralmuseumu Mainz u Njemačkoj. Ondje usavršavam znanja konzervacije i restauracije željeza te se upoznajem s osnovama tehnika glavanoplastike, koja se koristi za izradu kopija. Za galvanoplastiku je bilo potrebno izučavanje i zlatarskih tehnika u cijelosti, što je, s obzirom na to da mi je zlatarstvo temeljno zanimanje, bilo izrazito važno i zanimljivo.

Doškolovanje na području restauracije i konzervacije metala nastavljam u 2003. i 2004. godini na različitim institucijama u Francuskoj: Centru za istraživanje i restauriranje umjetnina u francuskim muzejima (C2RMF) pri Louvreu i Versaillesu te Institutu za nacionalnu baštinu (Institut national du patrimoine) koji djeluje kao visokoškolska ustanova za restauraciju i konzervaciju. Uz navedeno institucionalno obrazovanje kontinuirano samostalno razvijam svoj zlatarski zanat pa tako godine 2004. ovladavam tehnikama oplemenjivanja metala galvanskim postupkom. Izvrsni rezultati potaknuli su me na daljnje usavršavanje – do 2008. godine, uz stručne konzultacije s iskusnijim kolegama, proučavanjem literature te eksperimentiranjem s vlastitim idejama razvijam nove metode i postupke.

Godine 2008. stupam u kontakt s nekoliko ustanova u Parizu specijaliziranih za zaštitu i dekoraciju metala galvanizacijom te odlazim na stažiranje i usavršavanje – u tehnici galvanoplastike i galvanizacije većih predmeta u atelijeru "Texier", u tehnici niklanja i kromiranja metalnih predmeta u industrijskoj ustanovi "Le Dantec" te završavam specijalistički tečaj za stabilizaciju željeza u arheološkom institutu za restauraciju i konzervaciju metala "Conservare". Doškolovanje u Parizu nastavljam i 2010. godine na tečaju različitih tehnika lotanja i drugih delikatnih zlatarskih intervencija pri restauraciji plemenitih kovina u Atelijeru za restauraciju zlatarstva pod stručnim vodstvom Anne-Cécile Viseaux-Robert, vrhunske restauratorice i profesorice pri francuskom Nacionalnom institutu za očuvanje baštine (Institut national du patrimoine).

Godine 2011. stječem državnu licenciju za samostalan rad na restauraciji i konzervaciji kulturne baštine (Dopuštenje Ministarstva kulture RH za obavljanje poslova na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara). Od 2002. godine član sam Restauratorske i oblikovno-foničke sekcije Hrvatske udruge likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti (ULUPUH-a). Trenutno radim u Hrvatskom restauratorskom zavodu na restauraciji arheoloških kopnenih nalaza metalne građe s dvaju lokaliteta u Slavoniji − Zvonimirova i Vinkovaca.

U osamnaestogodišnjem radnom iskustvu obradio sam više od 2500 predmeta arheološke, povijesne i suvremene građe za različite državne i privatne ustanove i kolekcije. Kao veliku zaljubljeniku u svoj posao, želja mi je neprestano se razvijati i napredovati u struci, prateći nove tehnologije te stječući uvijek nova znanja i usavršavajući vještine.